Όροι Χρήσης  

Επισκόπηση

Αυτή η ιστοσελίδα είναι υπό τη διαχείριση της Σ. Μεταξάς ΑΕΒΕ. Καθ όλη την έκτασή της οι όροι «εμείς», «μας» και «εμάς» αναφέρονται στη Σ. Μεταξάς ΑΕΒΕ. Η Σ. Μεταξάς ΑΕΒΕ προσφέρει αυτή την ιστοσελίδα, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες σε εσάς, τον χρήστη, με την προϋπόθεση αποδοχής όλων των όρων, των προϋποθέσεων, πολιτικών και επισημάνσεων που δηλώνονται εδώ.

Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας ή / και με την αγορά κάποιου αγαθού από εμάς, χρησιμοποιείτε την «Υπηρεσία» μας και δεσμεύεστε από τους εξής όρους και προϋποθέσεις («’Όροι Χρήσης Υπηρεσίας», «’Όροι»), συμπεριλαμβανομένων και όποιων επιπρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και πολιτικών που αναφέρονται εδώ ή / και που είναι διαθέσιμοι με υπερσύνδεσμο. Αυτοί οι όροι χρήσης αφορούν όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου χωρίς εξαίρεση των χρηστών που είναι περιηγητές, πωλητές, πελάτες, έμποροι ή / και συνεισφέροντες στο περιεχόμενο.

Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτούς τους Όρους Χρήσης προσεκτικά πριν από την πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας μας. Με την πρόσβαση ή χρήση οποιουδήποτε σημείου της ιστοσελίδας μας συμφωνείτε πως δεσμεύεστε με αυτούς τους ‘Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και προϋποθέσεις τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα ούτε να χρησιμοποιήσετε κάποια υπηρεσία της. Εάν αυτοί οι Όροι Χρήσης αφορούν μία προσφορά τότε η αποδοχή των όρων περιορίζεται στους συγκεκριμένους Όρους Χρήσης της προσφοράς.

Οποιοδήποτε νέο εργαλείο ή χαρακτηριστικό προστίθεται στην τρέχουσα ιστοσελίδα θα υπόκειται επίσης στους Όρους Χρήσης. Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανανεώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε κομμάτι αυτών των Όρων Χρήσης με την ανάρτηση ανανεώσεων ή / και αλλαγών στην ιστοσελίδα μας. Είναι η δική σας ευθύνη να ελέγχετε την ιστοσελίδα περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχή χρήση ή πρόσβαση στην ιστοσελίδα μετά την ανάρτηση αλλαγών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Η ιστοσελίδα μας φιλοξενείται από την Adplus και την koliousis.net.

Ενότητα 1 - Όροι Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Συμφωνώντας σε αυτούς τους ‘Όρους Χρήση, δηλώνετε πως είστε ενήλικες άνω των 18.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εγκεκριμένο σκοπό, ούτε επίσης χρησιμοποιώντας τα να παραβείτε το νόμο (συμπεριλαμβανομένου -αλλά όχι μόνο- του νόμου περί Πνευματικών Δικαιωμάτων).

Δεν επιτρέπεται να μεταδώσετε ιούς ή οποιονδήποτε κωδικό καταστροφικής φύσης.

Η αθέτηση ή παράβαση οποιουδήποτε από τους Όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό της Χρήσης της ιστοσελίδας μας.

Ενότητα 2 - Γενικοί Όροι

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσίας σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο.

Κατανοείτε πως δεδομένα χρήσης σας - εξαιρουμένων των δεδομένων πιστωτικών καρτών- μπορεί να μεταφερθούν μη κρυπτογραφημένα και εμπεριέχεται (α) η μετάδοση μέσω διαφόρων δικτύων και (β) αλλαγές για την προσαρμογή και συμμόρφωση στις τεχνικές απαιτήσεις συνδεόμενων δικτύων ή συσκευών. (link στην ενότητα server της Δήλωσης Απορρήτου).

Συμφωνείτε να μην αναπαραγάγετε, αντιγράψετε, πουλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε κομμάτι της Υπηρεσίας, χρήσης της Υπηρεσίας, ή πρόσβασης στην Υπηρεσία, ή σύνδεση στην ιστοσελίδα μας, μέσω της οποίας παρέχεται η Υπηρεσία μας, χωρίς ξεκάθαρη γραπτή άδεια από εμάς.

Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται σε αυτή την συμφωνία συμπεριλαμβάνονται για την ευκολία σας μόνο και δεν περιορίζουν ούτε επηρεάζουν τους Όρους.

Ενότητα 3 - Ακρίβεια, Πληρότητα και Διαχρονικότητα των Πληροφοριών

Δεν είμαστε υπεύθυνοι αν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή τρέχουσες. Το υλικό σε αυτή την ιστοσελίδα παρέχεται για γενική ενημέρωση μόνο και δε θα έπρεπε να επικαλείται ή να χρησιμοποιείται ως η μόνη βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς την συμβουλή ειδικευμένων, ενημερωμένων πηγών πληροφορίας. Κάθε χρήση του υλικού αυτής της ιστοσελίδας γίνεται με τη δική σας ευθύνη.

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να εμπεριέχει κάποια ιστορικά στοιχεία. Τα ιστορικά στοιχεία δεν είναι απαραίτητα τρέχοντα και παρέχονται ως παραπομπές μόνο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε την υποχρέωση να αλλάξουμε οποιαδήποτε πληροφορία στην ιστοσελίδα μας. Συμφωνείτε πως πρέπει εσείς να κοιτάτε για αλλαγές στην ιστοσελίδα.

Ενότητα 4 - Τροποποιήσεις στις Υπηρεσίες και Τιμές

Οι τιμές των προϊόντων μας μπορούν να αλλαχθούν χωρίς ειδοποίηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε κάποια υπηρεσία (‘η οποιοδήποτε τμήμα υπηρεσίας) χωρίς ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

Δε θα είμαστε υπόλογοι σε εσάς τον χρήστη ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέλος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, παύση ή κατάργηση Υπηρεσίας.

Ενότητα 5 - Προϊόντα ή Υπηρεσίες

Κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να είναι διαθέσιμα μόνο διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας. Αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να είναι διαθέσιμα σε περιορισμένες ποσότητες ή να υπόκεινται στην δυνατότητα επιστροφής ή αλλαγής σύμφωνα μόνο με την Πολιτική Επιστροφών μας. (link)

Έχουμε κάνει κάθε προσπάθεια να παρουσιάσουμε με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούμε τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πως η οθόνη του υπολογιστή σας θα αποδώσει τα χρώματα με ακρίβεια.

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να περιορίσουμε την πώληση των προϊόντων μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή γεωγραφική περιοχή. Μπορούμε να εξασκήσουμε αυτό μας το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιονδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές προϊόντων ή η τιμολόγηση προϊόντων μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που προβάλλεται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.

Δεν εγγυόμαστε πως η ποιότητα οποιονδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλων προϊόντων που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν από εσάς θα πληρούν προδιαγραφές μη ορισμένων προσδοκιών ή πως οτιδήποτε εκλαμβάνεται ως λάθος θα διορθώνεται.

Ενότητα 6 - Ακρίβεια Τιμολόγησης και Πληροφορίες Λογαριασμού

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να κάνουμε αλλαγές σε οποιαδήποτε παραγγελία τοποθετήσετε μέσω της ιστοσελίδας μας εφόσον συντρέχει λόγος. Στην περίπτωση που γίνει αλλαγή ή ακυρωθεί μία παραγγελία ενδέχεται να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και διεύθυνση αποστολής ή/και τηλέφωνο που μας έχετε καταχωρήσει. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην επιτρέψουμε παραγγελίες οι οποίες, βάση της κρίσης μας, μπορεί να έχουν τοποθετηθεί από μεταπωλητές ή άλλους εμπόρους.

Συμφωνείτε να παρέχετε πρόσφατες, ολοκληρωμένες και ακριβείς πληροφορίες κατά την εγγραφή και την παραγγελία προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Συμφωνείτε επίσης να ανανεώνετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας, ώστε να διεκπεραιωθούν τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όποτε χρειαστεί.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να δείτε την Πολιτική Επιστροφών.

Ενότητα 7 – Επιλεκτικά Εργαλεία

Μπορεί να σας δώσουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων για δική σας χρήση στα οποία όμως δεν έχουμε έλεγχο ή πρόσβαση.

Κατανοείτε και συμφωνείτε πως σας παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία «ως έχουν» και «ως είναι διαθέσιμα» χωρίς εγγυήσεις, εκπροσωπήσεις ή όρους οποιουδήποτε τύπου και χωρίς εγκρίσεις από εμάς. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για τη χρήση τρίτων εργαλείων.

Ενότητα 8 – Διασύνδεση σε Τρίτους

Κάποιο περιεχόμενο, ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα από εμάς μπορεί να συμπεριλαμβάνουν υλικό που είναι διαθέσιμο από τρίτους.

Διασυνδέσεις σε τρίτους από τον ιστότοπό μας μπορεί να σας κατευθύνουν σε ιστοσελίδες τρίτων που δεν είναι συνδεδεμένες μαζί μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο και την εκτίμηση του περιεχομένου και της ακρίβειας και δεν έχουμε ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Δεν έχουμε ευθύνη για προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τρίτων ιστοσελίδων, παρακαλούμε να ανατρέχετε στους δικούς τους όρους χρήσης.

Ενότητα 9 - Σχόλια Χρηστών, Πληροφορίες Ικανοποίησης και Άλλες Καταχωρήσεις

Εάν, εφόσον σας το έχουμε ζητήσει, μας στείλετε ορισμένες συγκεκριμένες καταχωρήσεις (για παράδειγμα σε διαγωνισμό) ή χωρίς να σας το ζητήσουμε μας στείλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, σχέδια ή άλλο υλικό, είτε μέσω διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επίγειου ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (συνολικά σχόλια), συμφωνείτε πως μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμό να τροποποιήσουμε, να αντιγράψουμε, να εκδώσουμε, να μεταφράσουμε και να χρησιμοποιήσουμε σε οποιοδήποτε μέσο οποιοδήποτε σχόλιο μας στείλετε.

Δεν έχουμε υποχρέωση να διατηρούμε σχόλια εμπιστευτικά, να πληρώσουμε αποζημίωση για οποιαδήποτε σχόλια και να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε σχόλια.

Μπορούμε, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να ελέγχουμε, να τροποποιούμε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο που κρίνουμε πως είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο ή με οποιονδήποτε τρόπο διαφωνούμε ή παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα κάποιου ή αυτούς του Όρους Χρήσης.

Συμφωνείτε πως τα σχόλια σας δε θα παραβιάζουν το δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου, όπως την πνευματική ιδιοκτησία, το εμπορικό σήμα, την ιδιωτικότητα, την προσωπικότητα ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό ή ιδιόκτητο δικαίωμα. Επιπλέον συμφωνείτε πως τα σχόλια σας δε θα περιέχουν δυσφημιστικό ή παράνομο, ή καταχρηστικό ή άσεμνο υλικό, ούτε οποιονδήποτε ηλεκτρονικό ιό ή άλλου τύπου κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε σχετιζόμενης ιστοσελίδας.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λανθασμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να υποκριθείτε πως είστε κάποιος άλλος ή να παραπλανήσετε εμάς ή τρίτους για την πηγή των σχολίων που κάνετε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε σχόλια κάνετε και για την ακρίβειά τους. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για οποιαδήποτε σχόλια δικά σας ή τρίτων αναρτούνται στην ιστοσελίδα μας.

Ενότητα 10 – Προσωπικά Δεδομένα

Η καταχώρηση προσωπικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπόκειται στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων μας.

Ενότητα 11 – Λάθη, Ανακρίβειες Και Παραλήψεις

Περιστασιακά μπορεί να προκύψουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας ή στην υπηρεσία μας που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλήψεις που μπορεί να σχετίζονται με την περιγραφή των προϊόντων μας, την τιμολόγηση, προωθητικές ενέργειες, προσφορές, κόστη αποστολής, χρόνο παράδοσης και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε οποιοδήποτε λάθος, ανακρίβεια ή παράληψη και να αλλάξουμε ή να ανανεώσουμε τις πληροφορίες μας ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εφόσον είναι απαραίτητο αν κάποια πληροφορία την υπηρεσίας μας ή οποιασδήποτε σχετιζόμενης ιστοσελίδας είναι ανακριβής οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Δεν έχουμε υποχρέωση να ανανεώνουμε, να διορθώνουμε ή να διευκρινίζουμε πληροφορίες στην υπηρεσία ή οποιαδήποτε σχετιζόμενη ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων και πληροφοριών τιμής, πέρας αυτού που καθορίζεται από το νόμο. Καμία συγκεκριμένη ημερομηνία ανανέωσης της υπηρεσίας ή οποιασδήποτε σχετιζόμενης ιστοσελίδας θα έπρεπε να θεωρηθεί πως σημαίνει την ανανέωση όλων των στοιχείων της ιστοσελίδας ή της υπηρεσίας.

Ενότητα 12 – Απαγορευμένες Χρήσεις

Εκτός των άλλων απαγορεύσεων που διατυπώνονται στους Όρους Χρήσης, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της για: (α) οποιονδήποτε παράνομο λόγο, (β) για να βοηθήσετε άλλους να πράξουν ή α συμμετάσχουν σε παράνομες πράξεις, (γ) να παραβείτε οποιονδήποτε εθνικό, διεθνή, ευρωπαϊκό ή τοπικό νόμο, (δ) να παραβιάσετε ή να καταχραστείτε τα πνευματικά μας δικαιώματα ή τα πνευματικά δικαιώματα άλλων, (ε) να παρενοχλήσετε, καταχραστείτε, προσβάλλετε, βλάψετε, δυσφημίσετε, συκοφαντήσετε, εκφοβίσετε ή να κάνετε σχόλια ρατσιστικά ως προς το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την ηλικία, την γεωγραφική προέλευση ή την αναπηρία, (στ)να καταχωρήσετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, (ζ) να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε ιούς ή οποιουδήποτε άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό που μπορεί ή όχι να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να βλάψει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της υπηρεσίας μας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, άλλες ιστοσελίδες, ή το διαδίκτυο, (η) να συλλέγετε ή να παρακολουθείτε προσωπικές πληροφορίες των άλλων, (θ) να στέλνετε ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία, να κάνετε ηλεκτρονικό ψάρεμα/ Pharm/pretext/spider/crawl/scrape, (ι) κάθε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό, ή (κ) να παρεμβαίνετε ή να παρακάμπτετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της υπηρεσίας μας ή οποιασδήποτε σχετικής ιστοσελίδας, άλλους δικτυακούς τόπους, ή το διαδίκτυο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της υπηρεσίας μας ή οποιασδήποτε σχετικής ιστοσελίδας για την παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

Ενότητα 13 – Αποποίηση Ευθυνών, Περιορισμός της Υπαιτιότητας

Δεν παρέχουμε εγγύηση, ότι η χρήση των υπηρεσιών μας θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από την χρήση της υπηρεσίας θα είναι ακριβείς ή αξιόπιστες.

Συμφωνείτε ότι από καιρό σε καιρό μπορούμε να αφαιρέσουμε την υπηρεσία για αόριστο χρονικό διάστημα ή να ακυρώσουμε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση, ή η αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας είναι αποκλειστική σας ευθύνη. Η εξυπηρέτηση και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς μέσω της υπηρεσίας (εκτός αν αναφέρεται ρητά από εμάς) παρέχονται «ως έχει» και «ως διατίθενται» για τη χρήση σας, χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, εγγυήσεις ή συνθήκες οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, με τα συναλλακτικά ήθη, την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό, την αντοχή, τον τίτλο, και μη παραβίασης.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η επιχείρηση, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι ασκούμενοι, προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών ή οι δικαιοπάροχοι μας να είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, αξίωση, ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, τιμωρητική, ειδική, ή επακόλουθη ζημιά οποιουδήποτε είδους.

Ενότητα 14 - Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε τα Οπτικά Μεταξάς και τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους δικαιοπαρόχους, πάροχοι υπηρεσιών, υπεργολάβους, προμηθευτές, οι ασκούμενοι και οι εργαζόμενοι μας, αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας ή που προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης ή τα έγγραφα που ενσωματώνουν, μέσω παραπομπής, ή παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων των τρίτων.

Ενότητα 15 - Διαχωρισμός

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης προσδιοριστεί παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή, ωστόσο, είναι εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και το ανεκτέλεστο πρέπει να θεωρείται ότι έχει αποκοπεί από τους παρόντες Όρους Χρήσης, η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπολοίπων όρων.

Ενότητα 16 - Λήξη

Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των μερών που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύουν μετά τον τερματισμό αυτής της συμφωνίας για όλους τους σκοπούς.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα ισχύουν εκτός και έως ότου καταγγελθεί από εσάς ή από εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας μας ότι δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας, ή όταν παύσετε να χρησιμοποιήτε την ιστοσελίδα μας.

Αν κατά την κρίση μας δεν συμμορφώνεστε ή υποψιαζόμαστε ότι έχετε αποτύχει να συμμορφωθείτε με οποιοδήποτε όρο ή διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης, μπορούμε επίσης να λήξουμε την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα παραμείνετε υπεύθυνος για όλα τα οφειλόμενα ποσά μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της καταγγελίας και / ή ανάλογα μπορεί να σας αρνηθεί την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής).

Ενότητα 17 – Ολόκληρη Συμφωνία

Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης δεν συνιστά αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή διάταξης.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύτηκαν από εμάς σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε σχέση με την υπηρεσία μας αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της υπηρεσίας μας, αντικαθιστώντας οποιεσδήποτε προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, ανακοινώσεις και προτάσεις , είτε προφορική ή γραπτή, ανάμεσα σε εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, οι τυχόν προγενέστερες εκδόσεις των Όρων Χρήσης).

Τυχόν ασάφειες στην ερμηνεία των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα πρέπει να θεωρούνται κατά της συντακτικής πλευράς.

Ενότητα 18 - Εφαρμοστέο Δίκαιο

Αυτοί οι Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε χωριστές συμφωνίες με τις οποίες σας παρέχουμε υπηρεσίες θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.

Ενότητα 19 - Αλλαγές στους Όρους της Υπηρεσίας

Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων της Υπηρεσίας δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στην ιστοσελίδα μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας για τυχόν αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση ή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας ή στην υπηρεσία μετά την καταχώριση των όποιων αλλαγών σε αυτούς τους Όρους Χρήσης συνιστά αποδοχή των αλλαγών αυτών.

Ενότητα 20 - Στοιχεία Επικοινωνίας

Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να αποσταλούν σε εμάς info@metaxas-optica.gr